Albisteak

Lo que ha dado el 2016 (y II)

Aquí el resumen de lo realizado en 2016.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lo que ha dado el 2016 (I)

despacho de abogadas. Marcamos doce actuaciones, que pretenden resumir y exponer de alguna manera el trabajo intenso y variado que durante doce meses hemos realizado.

, , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 urtean egindako lanaren emaitza (eta II)

Hemen 2016 urtearen bigarren zatiaren lan emaitzaren laburpena

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 urtean egindako lanaren emaitza (I)

2016 urtea bukatzear, atzera begiratu eta ikusten dugu aurten ere lan ugari eta anitzak egin ditugula gure abokatu bulegoan. Laburpen bat egin nahian, hamabi ekintza azpimarratuko ditugu, urte osokoaren nolabaiteko erakusketa.

, , , , , , , , , , , , , , ,

Eibarko epaitegian lehen aldiz agerraldia euskara hutsez

Gaur lehen aldiz abokatu lanetan dihardugunetik, ia 25 urtetan, Eibarko epaitegian agerraldi bat egin dugu euskara hutsean.

, , , ,

Sucesión de una persona residente en Bizkaia con nacionalidad distinta de la española

Una cuestión que cada vez se nos plantea con más frecuencia: la sucesión de las personas que residiendo en la Comunidad Autónoma Vasca, no tienen nacionalidad española. ¿Cómo se lleva a cabo la sucesión? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Dónde tributa la sucesión?

, , , , , ,

Bizkaian bizi eta nazionalitate espainiarra ez duen pertsonaren oinordetza

Gero eta gehiago planteatzen ari zaigun galdera bat: Euskal Autonomi Erkidegoan bizi eta Espainiar nazionalitatea ez daukatenen oinordetza. Zelan egin? Zein lege aplikatu oinordetzan? Non aurkeztu oinordetza-zerga?

, , , ,

Kolejiatu txartela berrituta

Ia hogeitabost urte pasa dira “Gipuzkoa’ko Abokatuen Kolegioa”n izena eman nuenetik eta abokatu moduan lanean hasi nintzenetik. 1992ko urtarrilaren 10ean izan zen, duela 24 urte eta hilabete batzuk. Denbora guzti honetan aritu naiz abokatutzan orduan egin zidaten txartelarekin. Gaur, garaiari egokitzeko, agiria berritu dut, orain Gipuzkoako Abokatuen Elkargo prestuak egin dit, nire lehen abizenak euskal […]

, , ,

Whatsapp bidez egindako kontratua: arrazoi eman digute

Whatsapp bidez egindako tratua kontratua da, eta bete egin behar da: epaitegiak arrazoi eman digu.

, , ,

Contrato por whatsapp: nos han dado la razón

El trato realizado por whatsapp es un contrato, y ha de cumplirse: el juzgado nos ha dado la razón.

, ,